Австрийският финансова група Райфайзен Интернешънъл ще получи от Райфайзенбанк България 58.7 млн. лв. под формата на дивиденти. Това става ясно от решение на едноличния собственик на българската банка, публикувано на сайта на Българската фондова борса.

Според решението Райфайзенбанк България ще изплати на акционерите си 58 674 900 лв. от печалбата си под формата на дивидент.

Заседанието на акционерите на банката е проведено на 6 април 2009 г. Цялата печалба на Райфайзен за миналата година е в размер на 132.6 млн. лв. От нея 13.3 млн. лв. ще бъдат заделени към фонд Резервен, 60.7 млн. лв. ще се отнесат към Общи резерви с общо предназначение и останалата част за дивиденти.