Производството на пропан-бутан през август тази година спрямо предходния месец е нараснало с 14.3 на сто, показват данните на националната статистика. На месечна база през август се е увеличило и производството на безоловен бензин – с 4.7 на сто и на дизелово гориво – с 1.2 процента. Производството на твърди горива и електроенергия обаче намалява, като спадът при твърдите горива е с 10.9 на сто, а при това на ток - с 6.6 процента. В производството на природен газ не е имало изменение.

На годишна база е отчетено намаляване през август в производството на всички горива с изключение на пропан-бутана, където няма движение. Производството на твърди горива през осмия месец на тази година спрямо съответния на 2008 е отчело спад от 22.6 на сто, на електроенергия – със 7.5 процента и на природен газ – със 100 процента.

Производството на безоловен бензин и дизелово гориво намалява съответно с 10.1 на сто и 6.3 процента.  

Доставките на пропан-бутан през август 2009 година спрямо юли нарастват с 24.1 на сто. Доставките на безоловен бензин намаляват с 55.6 на сто, на дизелово гориво – с 50.3 процента, а на твърди горива – с 11.1 на сто. Доставките на природен газ и електроенергия намаляват съответно с 8.7 процента и 2.6 на сто. 
Доставките на пропан-бутан на годишна основа са нараснали през август с 20 процента. При доставките на другите енергийни ресурси се наблюдават спадове, като те са съответно: на безоловен бензин – с 41 на сто, на дизелово гориво с 40.9 процента, на твърди горива – с 27.8 на сто, на природен газ – с 38.8 на сто, а на електроенергия – с 5.7 процента.