Разговорите по мобилни телефони в роуминг поевтиняват от 1 юли 2010 година в целия Европейски съюз (ЕС). В момента максималната цена за изходящо обаждане в роуминг е 1.01 лева на минута с ДДС, а от 1 юли става 92 стотинки с ДДС. Пределната цена на входящите повиквания пада от 45 стотинки на 35 стотинки с ДДС. Тарифата за изпращане на SMS-и от чужбина се запазва. Тя остава максимум 26 стотинки с ДДС. Получаването на SMS-и е безплатно. И трите български мобилни оператора - Виваком, Мтел и Глобул, които в момента се придържат към посочените максимални нива, трябва да намалят цените на обаждания в роуминг от 1 юли спрямо посочените нови тарифи, съобщават от "Активни потребители".

Таксите за роуминг в ЕС се регулират от Европейската комисия (ЕК) с Наредба, която е в сила от 30 юни 2007 година. Тя въвежда таван на цените в роуминг на територията на ЕС - т.нар. "Евротарифа", която намалява постепенно всяка година. Евротарифата е задължителна, без значение дали клиентът ползва предплатен или абонаментен план.

 

От 2011 година Европейската комисия ще задължи мобилните оператори да изпращат предупреждения на абонатите си, когато са в чужбина и сметката им надхвърли 50 евро (97,79 лв).

Какво трябва да знаете, ако се обаждате от чужбина?

1. Максималните тарифи важат само в държави членки на ЕС. В съседните Македония, Сърбия и Турция роуминг таксите са много високи - до 6,99 лв. на минута за изходящо и 2,99 лв. на минута за входящо обаждане.

2. Внимавайте при преноса на данни в роуминг. Ако пътувате в Европа, а мобилният ви телефон е с вграден GPS, той може автоматично да сваля от интернет карти на градовете, в които се намирате, без дори да разберете. Така сметката ви ще набъбне със стотици левове. Затова, преди да тръгнете на път, се уверете:

- че навигационната ви (позиционираща) програма не се нуждае от връзка с

интернет;

- функцията за по-бързо позициониране с помощта на интернет е изключена;

- няма активирани други приложения, които използват вашето

местоположение и автоматично генерират интернет трафик;

- не е включена функцията за автоматично обновяване на програми по интернет.

3. Не използвайте автоматични настройки за мрежа, когато пътувате в райони близо до границата, защото телефонът ви автоматично може да превключи на чужд оператор и да проведете скъпи разговори.