С 317 млн. лв. са се увеличили планираните разходи в бюджет 2010 спрямо първоначалния вариант, подготвен от финансовото министерство и обсъждан в правителството преди две седмици. Новите средства отиват основно за издръжка на министерствата и субсидии. Със същата сума финансовото министерство е вдигнало и очакваните приходи, като разчита да събере 200 млн. лв. повече от ДДС спрямо първоначалните прогнози и 117 млн. лв. повече от социални и здравни осигуровки.

Това показва коригираният вариант на проектобюджет 2010г., информира "Дневник". В сряда министрите го обсъдиха на работно заседание. В понеделник мнението си ще дадат работодатели и синдикати в тристранния съвет. Очаква се в сряда правителството окончателно да го приеме и да го внесе в парламента.

Най-много от допълнителните разходи ще усвои вътрешното министерство. То трябва да получи 30 млн. лв. повече в сравнение с изготвения преди две седмици план, или 9.5% от допълнителния ресурс. Министерството на образованието ще получи 23 млн. лв. отгоре, което е ръст от 7.3%.

Разходите на повечето министерства се увеличават с между 10 и 15 млн. лв., включително тези на културата (14 млн.) и на спорта (12 млн.). Сред малкото ощетени е Министерството на труда и социалната политика, чийто бюджет е съкратен с 35 млн. лв. Новият разходен таван на ведомството е 798.6 млн. лв. при първоначално заложени 833.6 млн.

Министърът на здравеопазването, който изрази недоволство от номиналното намаление на средствата за сектора в първия вариант на бюджет 2010 г., няма да получи допълнителни средства. Бюджетът на ведомството остава орязан със 106 млн. лв. спрямо заложеното за тази година финансиране след допълнителното свиване на разходите с 15% от август.

Планираните приходи са 26.395 млрд. лв., или 41.6% от очаквания брутен вътрешен продукт, а разходите, включително вноската за ЕС, са 26.860 млрд. лв., или 42.3% от БВП. Запазва се очакваният дефицит от 0.7% от БВП по консолидирания бюджет. Без промяна остават основните макропоказатели. След като за тази година правителството залага двойно намаление на дефицита по текущата сметка до 3.579 млрд. евро (11.0% от БВП), за 2010 г. се очаква допълнително свиване до 2.584 млрд. евро, или 8% от БВП. За преките чуждестранни инвестиции се планира 10-процентов ръст - от 3 млрд. евро за тази година на 3.3 млрд. догодина.

В мотивите към бюджета министърът на финансите определя като акцент на политиката през 2010 г. общото свиване на разходите в публичния сектор, основно за администрация (в сравнение с приетия от миналия парламент бюджет 2009), като в същото време ще се търси повишаване на производителността и качеството на обществените услуги.

Не се предвиждат сериозни промени в политиката по вътрешния дълг. И през следващата година ще се емитират държавни ценни книжа на максимална стойност около 800 млн. лв. Така се продължава досегашната практика с нови емисии да се финансира погасяването на книжа, чийто падеж настъпва.

Общата стойност на проектите, които ще се финансират с държавен или държавно гарантиран дълг, се очаква да достигне 263 млн. евро. Разходите по обслужването на държавно гарантираните заеми през тази и следващите 3 години варират между 150 и 160 млн. лв. За сравнение, през 2008 г. те са били 196 млн. лв.

Вноската на България за общия бюджет на ЕС се очаква да бъде 779.7 млн. лв. при 930 млн. лв. през тази година.