Комисията за ценните книжа и фондовите борси (КЦКФБ) в САЩ е разкрила борсова измама, която е била насочена към европейски инвеститори. Те са били карани да плащат прекомерно високи комисиони за транзакции, представяни като особено печеливши в бъдеще.

Схемата се състояла в закупуване на американски акции на много ниски цени, като купувача е уверяван, че няма да има комисиона или ако има, тя ще е от порядъка на около 1 процент. В действителност тя надвишавала 60%.

Били са измамени 1 400 инвеститори от Великобритания, Германия и други европейски страни, в резултат на което са се натрупани най-малко 44.2 милиона долара.

Измамата е била измислена от четирима души - американец и трима германци.