Портфейлът на ИконоМикс ограничава малко загубите през тази седмица до 1 653.60 лв. или 8.27%. най-големи загуби ни носят инвестициите на развиващите се пазари - Китай, Япония, Русия.

Когато през месец януари 2011 година структурирахме своя портфейл, всички анализатори прогнозираха, че именно от тези пазари ще дойдат големите ръстове и печалби за инвеститорите. Десет месеца по-късно обаче се оказва, че очакванията не бяха оправдани.

Портфейлът продължава да печели от златото, което държи, но за съжаление неговият дял е твърде малък, за да изтегли резултата над чертата.

 

Портфейлът на ИконоМикс представлява виртуално инвестирани 20 000 лв., такива ще бъдат и потенциалната загуба или печалба от него.  Портфейлът не е препоръка за покупка или продажба  на ценни книжа. Всеки инвеститор трябва да е сигурен, че напълно разбира и приема рисковете от инвестиране в ценни книжа, преда да предприеме подобна форма на управление на средствата си.