ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Очакваното с най-голям интерес сред участниците на валутите пазари събитие през вчерашния ден – изявлението на президента на Фед Бен Бернанке пред Конгреса – не успя да окаже желаната подкрепа за щатския долар, но въпреки това зелените пари приключиха сесията предимно с ръст в резултат от търсенето на по-нискорискови активи.

Голяма част от трейдърите залагаха, че Бернанке ще даде повече яснота във връзка с водената от централната банка монетарна политика, след като в края на миналата седмица Федералният резерв изненадващо увеличи сконтовия си лихвен процент, при който отпуска заеми на търговските банки и други финансови институции.

Вместо това, обаче, президентът на Фед обърна по-голямо внимание на високото ниво на безработица, като в същото време нарече текущото ниво на лихвите „прекалено благоприятно”, с което недвусмислено подсказа, че действително можем да станем свидетели на затягане на монетарната политика.

Единствената неизвестна на този етап е кога щатската централна банка ще повиши цената на заемния ресурс и по този начин ще направи долара по-атрактивен сред повечето му останали основни конкуренти.

Дори и да не станем свидетели на скорошно увеличение на лихвите, в момента всички фактори работят в полза на долара. От една страна постоянните спекулации от края на миналата година насам, свързани с монетарната политика на Фед, допринасят за по-високото търсене на долари.

От друга страна, зелените пари все още се считат за „спасително убежище” в моментите на спад на фондовите пазари, а особено през последните седмици тези моменти изобилстват най-вече заради опасенията, свързани с икономиката на Гърция.

Именно последните новости около южната ни съседка бяха в основата на започналото в началото на днешната сесия поскъпване на щатския долар. След като вчера Standard & Poor’s обяви, че е възможно до края на март да понижи кредитния рейтинг на страната, на подобни коментари станахме свидетели и от още една от трите водещи кредитни агенции – Moody’s.

Евентуално понижение на кредитния рейтинг на Гърция би означавало, че инвеститорите ще изискват по-високи премии при отпускането на заеми на страната. Това на свой ред ще означава по-високи разходи за местното правителство и в същото време би забавило неговите програми, насочени към свиването на бюджетния дефицит.    

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.3506; High – 1.3625; Low – 1.3501; Close – 1.3538

 

Първата цел пред евро/долар в посока надолу е дъното при 1.3442, следвано непосредствено от 1.3423 – най-ниската стойност от 18 май 2009 година. Преодоляване на второто ниво ще доведе до засилване на низходящия импулс с цел 1.2885 в по-дългосрочен план.

Краткосрочните съпротиви са разположени при 1.3625 и 1.3691, а критично ниво с оглед на тренда след 1.4579 продължава да бъде 1.3788.

GBP/USD

Open – 1.5419; High – 1.5475; Low – 1.5385; Close – 1.5406

 

След днешния ранен пробив на дъното при 1.5342 предстои да станем свидетели на затваряне под това ниво, за да бъде преодоляването му напълно валидно. Следващата по-сериозна цел в посока надолу е разположена едва при 1.5067.

Първата по-сериозна съпротива се намира при 1.5475, следвана от 1.5575, а критичен с оглед на започналия след 1.6876 спад ще бъде пробив на 1.5814.

USD/JPY

Open – 90.20; High – 90.26; Low – 89.75; Close – 90.13

 

В момента долар/йена се намира до първата си по-важна подкрепа при 89.22, при пробив на която ще последва тест на 88.54. С оглед на дългосрочния тренд преодоляването на това ниво е логично, при което ще се отвори път към 87.36.

В посока нагоре първата по-сериозна съпротива е разположена при 90.36, следвана от 90.87.