Конференция на тема „Отговорът на кризата от страна на регулаторите / Укрепване на надзора чрез обмяна на опит” организират Комисията за финансов надзор и Министерството на икономиката и финансите на Република Италия.

Акцентът на конференцията ще бъде поставен върху европейската политика в областта на регулацията и надзора на финансовия сектор, както и тяхното развитие в условията на криза. Ще бъдат обсъдени предприетите и предстоящите мерки на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа /CESR/, както и новите законодателни инициативи на ЕС, които ще изискват още по-активно сътрудничество между регулаторите под ръководството на новите европейски надзорни органи.

В конференцията ще участват Карло Компорти, генерален секретар на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа, представител на Главна дирекция „Вътрешен пазар и финансови услуги” на Европейската комисия, висши служители от Министерство на икономиката и финансите на Република Италия, Италианска централна банка и на италианските надзорни органи на ценните книжа, застрахователните и пенсионните дружества.