Национална агенция за кредитен рейтинг (НАКР), която е единствен асоцииран партньор на Moody's Investors Service в България, присъди първоначален местен кредитен рейтинг на Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена, съобщава БФБ.

Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgA3, а съответният краткосрочен рейтинг е bgP-2. Перспективата е стабилна. Рейтингът на Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена е от инвестиционен клас и показва мнение за качество над средното и малък кредитен риск.

В сутрешната търговия обект на инвеститорски интерес са 125 лота на дружеството, като средната цена на акция се понижи с 0.44% до 20.20 лева.