Кредитният рейтинг на България остава непроменен на BBB/A-2 със стабилна перспектива, съобщиха от финансовото министерство като се позовават на данните, изнесени от агенция "Стандарт енд Пуърс".

„Българското правителство ще продължи да поддържа икономическата и финансова стабилност и ще укрепи публичните финанси, въпреки сравнително ниския ръст на икономическата активност",  посочва агенцията. Оценката на експертите е, че „рейтингът отразява благоразумната фискална политика, намаляването на бюджетния дефицит и ниското ниво на държавен дълг".

Агенцията отчита още и стабилните перспективи за растеж в средносрочен план, особено ако те са подкрепени от увеличаване на частните инвестиции и по-добро усвояване на европейските фондове. Предизвикателство за България остава все още сравнително ниския БВП на глава от населението.

Очакванията на кредитната агенция са за реален растеж на БВП от 1,7% през 2013 г. и 2% средно за периода 2013-2015 година, като основният двигател на този растеж ще бъде възстановяването на вътрешното и външното търсене.

„Обявеното от правителството намаляване на цените на природния газ за домакинствата и бизнеса се очаква да има благоприятен ефект върху баланса по текущата сметка и перспективата за ръст на БВП през следващата година", подчертава агенцията.

Прогнозата на институцията за бюджетния дефицит за тази и следващата година е 1,3%, като все пак се отчита възможността за негативно влияние на предстоящите парламентарни избори върху фиска.

Според анализаторите от агенцията банковият сектор е добре капитализиран с капиталова адекватност от 16,7% към края на юни 2012 г., а ускореното нарастване на депозитите на бизнеса и домакинствата в страната през последните три години е спомогнало за намаляване на външната задлъжнялост на местните банки.

„Не очакваме, че отлагането на плановете на правителството за влизане в Еврозоната, ще доведе до промяна в поетия ангажимент за водене на стабилна икономическа политика", твърдят експертите от агенцията.

„При подобряване на външните за финансовата система на страната условия и ако износът и инвестициите в повишаване капацитета на икономиката доведат до по-балансиран растеж при продължаващо намаляване на необходимостта от външно финансиране, бихме могли да обмислим повишаване на кредитния рейтинг", посочва "Стандарт енд Пуърс".