Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на 14 август 2012 г. в Югоизточна България е достигнало рекордните 376 мегавата в периода от 14:00 ч. до 15:00 ч, съобщиха от EVN.

Това е произведена енергия от ВЕИ централи, присъединени към мрежата на EVN България.

От тази енергия 98% е произведена от фотоволтаични централи.

Регистрираното производство на "зелена" енергия в този час се равнява на общото потребление на области като Пловдив и Пазарджик за същия час и ден.

Предвид запазване на благоприятните атмосферни условия за производството на енергия от ВЕИ, EVN България очаква запазване на тенденцията за увеличаване на производството от ВЕИ.