Ръководителят на отдел Външна икономика към Баварското министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите Улрике Волф посети баварската фирма за прецизна електроника Щека Електроник в гр. Съединение.

 

В гр. Пловдив по време на организираната от Представителството на Бавария в България Баварска вечер на 25 май 2011 г., г-жа Волф говори относно актуалното състояние на икономическите отношения между Свободната държава и страната ни.

 

За 2010 г. стокообменът с Бавария възлиза на над 583 милиона евро или повече от една шеста от външната търговия между България и Германия. Макар вносът от Бавария да намалява спрямо 2009 г. с 6.2 % на 272 милиона евро, то износът към Бавария достига рекордна стойност от над 311 милиона евро, нараствайки с цели 33.1 на сто.

 

Отраслите, в които традиционно се пресичат българо-баварските пътища са строителство, енергетика, електротехника, електроника, машиностроене, химическа, хранително-вкусова и текстилна промишленост, логистика и туризъм. Изключително голям потенциал за развитие имат браншове като възобновяеми енергии, опазване на околната среда, информационни технологии и телекомуникации.