България отбелязва най-високия ръст на сделките с бизнес имоти сред държавите в Европейския съюз през 2014 г., показва новото издание на глобалния инвестиционен атлас на Cushman&Wakefield, представено от Forton.

Проучването обхваща пазарите в 62 страни. България е водеща по ръст в ЕС с увеличение от 226% на обема на сключените сделки в сравнение с 2013 г. В страната са продадени бизнес имоти на обща стойност 254 млн. евро. Статистиката обхваща продажби с офиси, хотели, индустриални имоти, търговски центрове и строителни терени, съобщава "Монитор".

Извън покупките на земя интересът на инвеститорите е насочен главно към подценени имоти - офис сгради и търговски центрове, които се нуждаят от допълнителни инвестиции и преструктуриране. Водещите мотиви при тези сделки са отстъпките в цените, които могат да бъдат постигнати, и потенциалът на тези активи за засилване на пазарните им позиции.

На повечето европейски пазари продължава спадът на доходността. България не прави изключение - при офис и търговски площи тя се е движела около 9%, а при индустриалните - около 11,25%, с тенденция за намаление. Изключение от този тренд са Русия и Украйна, основно заради по-високия риск за инвеститорите.

Очакванията за България са инвестиционната активност да остане висока, но и през 2015 г. тя ще зависи най-вече от икономическото развитие на еврозоната като основен търговски партньор на страната.