Цената на златото в Турция достигна рекордната цена от 1283 долара за тройунция. За последните пет години цената се е повишила над 3 пъти на турския пазар. Поради това златото е печеливша инвестиция.

По стара традиция турците кътат злато под дюшеците, като в поговорката "златни пари за черни дни". Заместник председателят на Истанбулската борса за злато Огузхан Агаоглу казва, че под дюшеците са скътани около 5 хиляди тона злато. Преди около 5 години паричната стойност била 70 млрд. долара, а сега надхвърля 200 млрд. долара.

"Турците се отнасят към златото като към най-изгодната инвестиция," казва той. "Поради това не очакваме много от тези количества, които са под дюшеците да се пуснат в обръщение на пазара. Цената на златото се увеличава с всяка изминала година. Благодарение на тази тенденция притежателите на злато печелят с нарастването на неговата стойност успоредно с покачването на потребителските цени."

Турският специалист не се ангажира с прогноза доколко ще се повишава цената на златото.

Според председателя на турската златна рафинерия Йозджан Халач, увеличаването на цените на златото е последица от глобалната криза.

"Кризата не е приключила и не изглежда да свърши скоро. Но златото гарантира на притежателите по-висока възвръщаемост от тази на валута, имоти или ценни книжа," коментира той.