Две автомобилни корпорации обявиха, че имат готовност да издължат част от средствата, предоставени им през миналата година по силата на спасителен за индустрията план.

Renault SA и PSA Peugeot Citroen ще върнат по € 1 млрд., след като и двете получиха по € 3 млрд. от френския бюджет през миналата година.

По този начин дружествата ще намалят размера на общите си дългове, а с това и ще облекчат лихвената тежест до погасяване на остатъка от заема. AP