Френският автомобилен производител Renault съобщи, че е продал акции на шведската  Volvo AB 
за 3 млрд. евро, които представляват 14.9% от компанията и съответно 3.8% права на глас.
От Renault, вторият по големина производител на автомобили, съобщават, че въпреки това ще 
останат най-големият
акционер със 17.5% във Volvo.

Френският автомобилен производител Renault съобщи, че е продал акции на шведската  Volvo AB за 3 млрд. евро, които представляват 14.9% от компанията и съответно 3.8% права на глас.

От Renault, вторият по големина производител на автомобили, съобщават, че въпреки това ще останат най-големиятакционер със 17.5% във Volvo.