Икономическият отдел на агенция Reuters направи селекция от "зелени бизнеси", които се проследяват в обобщен борсов индекс, наречен Business of Green.

При съпоставяне на индекса с изчислявания на Wall Street широк индекс S&P 500 прави впечатление, че от началото на март до сега зеленият сектор се движи почти успоредно, но с по-значителни покачвания. Според анализатори, графиката е показателна за това, че "зеленият сектор" има доверието на инвеститорите.

Най-голям дял в новия индекс на Reutres има американската компания Firts Solar, която се занимава с производството на фотоволтаични панели.

Може би зеленият сектор ще е новият мотор на икономически растеж, разсъждават анализаторите. Предизвикателства, които промените в климата и изчерпването на ресурсите поставят пред икономиката, са огромни, мотивират появата на новата тенденция икономисти.

Технологии за справянето с тези проблеми съществуват и сме свидетели на това как тези технологии навлизат бързо в работата на много компании. Дали има и български компании, които биха попаднали в един такъв зелен индекс? gorichka.bg