Сумата на „задържаното” от Националната агенция за приходите ДДС за възстановяване е намаляла с над 105 млн. лв. за месец, съобщиха от приходната агенция.

Според данните на НАП общата сума на данъка върху добавената стойност в процедури по възстановяване с ревизия към края на февруари 2009 г. е била 562 млн. лв. В края на юли стойността е 335 млн. лв., което е със 105 млн. лв. по-малко спрямо юни.

С последното намаляване на салдото на т.нар задържан ДДС сумата вече е в типичните  средно месечни граници на ДДС за връщането, на което задължително се извършват данъчни ревизии.

Резултатът е постигнат заради разпореждане на ръководството на НАП до всички териториални дирекции да започнат да използват възможността за частично възстановяване на ДДС при все още неприключила ревизия. На служителите на агенцията е било възложено да следят стриктно сроковете, за да не се стига до възлагане на ревизия в края на 30 дневния срок за възстановяване. Допълнително е наредено да се преустанови практиката ревизиите да продължават до максимално предвидения от закона срок от 3 месеца, особено когато няма необходимост за това.

Сред възможните решения за ускоряването на процедурите по възстановяване на ДДС е разширяването на кръга от средни данъкоплатци, сред които да попаднат повече коректни към бюджета фирми с възможност за по-бързо възстановяване на ДДС.