Държавата ще резне възможностите на чиновниците да искат рушвети. За целта две и повече ведомства няма да правят проверки по един и същи нормативен акт. Това е записано в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. Документът беше приет наскоро от кабинета „Орешарски”. 

След като се ореже опцията два контролни органа да проверяват за едно и също нещо, няма да се стига до парадокс при проверка във фирма например според служителите на едното ведомство всичко да е изрядно, а от другото да си измислят някакъв пропуск или нарушение, за да получат рушвет. 

Сега контролът върху трудовата дейност е възложен на 14 органа на изпълнителната власт, а само на една разпоредба на Закона за виното и спиртните напитки – на десет, пише в стратегията. Тя предвижда още държавните чиновници да бъдат глобявани за зле свършена работа, изпуснати законови срокове и недобро изпълнение на нормативните актове. 

Само през 2012 г. за зле свършена работа от чиновници са подадени 27 967 жалби. В администрацията обаче няма система за анализ на жалбите, като такава трябва да бъде направена, пише в документа. 

Предвижда се още връщане на централизираните конкурси за подбор на служители в общата администрация и в някои направления в специализираната. Те ще се провеждат от Института по публична администрация. Освен това ще се ограничават случаите на назначаване без конкурс 

Един от прилаганите по времето на ГЕРБ трикове за това беше наемане на непълно работно време – 7,5 часа. Тази хватка е била популярна в просветното министерство, каза миналото лято министър Анелия Клисарова. След това соцдепутатът Красимир Янков обяви, че 2240 са „калинките”, назначени в централната държавна администрация по времето на кабинета „Борисов”. 

За да се привличат млади хора в администрацията, пък се предвижда да има повече стажове, като за тях се въведат единни правила и практики. Освен това ще се разработят кариерни пътеки, които да дават на служителите ясна перспектива за потенциалните направления, в които биха могли да се развиват според интересите и компетенциите им. Ще има специални менторски, наставнически и коучинг програми, при които по-опитните ще учат новите си колеги. 

Обмислят се и стимули за чиновниците с дълъг стаж, които въвеждат в работата новите попълнения. Освен това ще се залага на мобилност на администрацията. Ще се наложи електронен портал, в който ще се обявяват всички свободни позиции. Така администрациите ще намират по-лесно нужните им експерти, а служителите ще имат повече варианти за кариерно развитие. 

Ще се провеждат и онлайн обучения. Като проблем в администрацията се отчита текучеството на служители. В последните години то е между 8 и 25 на сто. В допълнение администрацията няма ефективни механизми за задържане на квалифицирани служители, които отиват в частни фирми, привлечени от по-високи заплати или по-добри възможности за професионално развитие. 

Към края на 2012 г. в администрацията е имало 4797 незаети щатни бройки, които са 5,3 на сто от общата численост. В МВР недостигът е бил най-голям – цели 6500 човека или близо 12% от служителите. В същото време тогава държавната администрация е платила близо 19 млн. лв. за външни консултантски услуги, които да подпомагат работата й. 

„Това свидетелства за неефективно планиране на човешките ресурси и съответно разходване на бюджетни средства”, пише още в стратегията.