В много региони на Китай, включително и по силно индустриализираното крайбрежие, зачестяват аварийните спирания на тока – предава от Пекин репортер на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Това е доста неудобно за бизнеса, който разчита на постоянен производствен процес и залага на качеството на продукцията. Освен това честото спиране на тока води до покачване на производствените разходи, тоест се губят конкурентни предимства.

В някои общини по крайбрежието в края на 2010 г. ток е нямало с дни. Причината е, че местните власти имат поставени от Пекин цели по икономия на енергия, които не биха постигнали, ако не спираха подаването електричество. Нещо повече, в момента цената на въглищата расте, докато държавно определяните тарифи много трудно догонват производствените разходи и в крайна сметка електроцентралите нямат мотив за работа.

От март миналата година досега, цените на въглищата на спот пазара се покачиха с 21%. Цените на тока обаче – само с 2%. Затова 40% от ТЕЦ работят на загуба. Злото не идва само: периодът е засушлив и ВЕЦ работят под техния капацитет. В Китай 16% от електричеството се осигурява от водни централи, а около 80% от ТЕЦ.

В момента най-малко 10% от територията на Китай страда от регулярни изключвания на тока, предимно региони в средната част на страната и по протежение на морето. След като миналото лято Китай се сблъска с недостиг на 30 млн. киловата, през тази година властите вече директно говорят за „по-голям недостиг, който ще се появи и по-рано“.

Бизнесът скърца със зъби – дават за пример един производител на фазер, който губи 6400 евро дневно с всяко изключване на тока. Това е голяма сума за китайско предприятие със 120 работници. Германският търговски представител в Шанхай потвърждава, че има такъв проблем и той засяга също и чуждестранните предприятия, работещи в Китай.

Енергийно интензивни съоръжения като пещи под високо налягане не следва да се включват и изключват произволно. Освен това, всяко спиране на едно предприятие води до загуби по веригата на доставките. Има вариант да се премине на аварийни генератори с дизелово гориво – но това е много по-скъпо, а и по-мръсно.

Индустрията е готова да се ангажира с икономии на енергия /германските предприятия са открили 200 000 работни места в Китай/, както ограничи консумацията си до кризисните равнища. Но фирмите настояват да бъдат уведомявани, щом режим на тока се налага, не едва половин час предварително – а поне подаването на електричеството да става по план, за да могат да настроят производствения си цикъл към това.

Според първите изследвания на Deutsche Bank, недостигът на електричество през тази година ще коства 0.3% от БВП на Китай. Ситуацията в идните месеци може да стане и по-сложна.

Според Международната енергийна агенция, субсидираните цени са една от основните причини за недостига на ток в Китай. Цените за индустрията са на ниво 70% от световните, а при домакинствата даже 40%. Според китайските власти, причината е в недостатъчното покритие на мрежите.