Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство реши квотата за улов на калкан и цаца в Черно море да бъде намалена с около десет процента за следващата година. Предложението на Европейската комисия е било уловът да бъде намален с една четвърт, но в понеделник вечерта е бил постигнат компромис.

През 2011-а българските рибари ще имат право да уловят в Черно море не повече от 43 тона калкан при 48 тона за тази година. Разрешеният улов на цаца е малко над 8 000 тона. Според експерти обаче това количество е достатъчно, тъй като за цацата няма достатъчно търсене, а уловът на калкан е малко заради оскъдните запаси от рибата.

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство покани комисията да предложи установяването на минимален допустим размер на разрешената за улов риба и на мрежите за улов на калкан. Съветът добавя, че квотите за следващата година са установени, след като са били взети предвид желанията на Румъния и България.