Англо-австралийският минен гигант Rio Tinto ще съкрати хиляди работни места и ще свие разходите с $ 5 млрд. за да намали задълженията си с $ 10 млрд. до края на 2009 г., заради спадането на търсенето и на цените на металите вследствие глобалната икономическа криза.

Към момента дълговете на групата са в размер на $ 38.9 млрд. Редуцирането на разходите за заплати ще бъде 13% от заетите 112 000 души, като ще бъдат закрити 8 500 места на търговски посредници и 5 500 места на служители.

През следващата година печалбата на Rio може да падне с 36% от очакваното, заради продължаващото падане на цените на суровините, прогнозираха ABN Amro Holding.

Източник: Bloomberg