Регионалната екоинспекция във Велико Търново санкционира с 14 хил. лв. Захарни заводи АД, съобщи Дарик радио. Глобата е за констатирани наднормени емисии на замърсители в атмосферния въздух, неспазване на срока за монтиране и въвеждане в експлоатация на електрофилтър и монтаж на изпарителна станция.

За наднормени емисии на замърсители в атмосферния въздух и закъснение при реконструкцията на електрофилтри е глобен и свищовския ТЕЦ Свилоза АД. Съставен е акт в размер на 17 200 лв. Инспекторите са направили и 5 предписания на дружества във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда.

През месец януари КФН потвърди проспект на Захарни заводи АД за първично публично предлагане, с което дружеството да набере 32 млн. лв. Средствата са необходими за осъществяване на инвестиционната му програма по модернизиране и разширяване на производствените мощности.

Компанията планира ръст в производството на спирт през тази година до 11 млн. литра, с което ще достигне значителен пазарен дял в общия обем на потребление в страната. Общия обем на производството за изминалата 2007 г. възлиза на 7 млн. литра, който е близо три пъти по-голям от постигнатия през 2006 г. Бе обявено, че предстои въвеждане в експлоатация на пилотна инсталация на производство на биоетанол с капацитет 10 хил. литра на денонощие.

В днешната сесия се изтъргуваха 12 книжа на компанията, като цената се понижи с 0.23% до 8.51 лв. средна цена за лот.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.