Добивът на природен газ в България за първите шест месеца на годината възлиза на 44 млн. кубични метра, или малко над 7 млн. куб. м средно на месец. Това количество представлява едва 3.5 на сто от цялото доставено синьо гориво в страната за периода показва отчетът на „Булгаргаз”.

Освен че е малък, делът на местния добив продължава да върви надолу. На годишна база спадът е с 31.2%, пише „Монитор”.

За сравнение пикът на добиваните у нас количества беше през 2011 г. - 443 млн. кубични метра, които представляваха 14% от националното потребление. От 2012 г. обаче започна постепенно намаляване на местния добив в резултат от изчерпване на находищата, които се експлоатират в момента.

Очакванията на експертите са, че местният добив ще продължи да намалява. Причината е изчерпване на сегашните находища и забавяне в старта на търговския добив от други такива.

Едно от най-обещаващите проучени досега находища е „Койнаре” на Direct Petroleum, собственост на канадската Trans Atlantic.

То има четири участъка - „Борован”, „Враняк”, „Девенци” и „Садовец”. „Девенци” е единственият от четирите участъка, проучени в пълнота. От него се очакват 13.7 млрд. куб. м. На неговия старт се основаваха и прогнозите за скок на дела на местния добив до 25-30%. До момента обаче това не се е случило.

В последния си 10-годишен план за развитие на мрежата от държавния газов оператор „Булгартрансгаз” прогнозираха нарастване на местния добив в следващите 10 г., но надеждите за това вече са насочени основно към находищата в Черно море

Намаление на доставките има не само при местния добив, но и при вноса на руски газ, показва още отчетът на „Булгаргаз”. В сравнение с първите шест месеца на миналата година са внесени 1.198 млрд. куб. м. синьо гориво, което е с 2.4% по-малко.

Заедно с използваните количества от хранилището в Чирен общото потребление на газ в страната за първите шест месеца е в обем от 1,437 млрд. куб. м. Точно заради добива на газ от хранилището за консумацията се отчита 3-процентов ръст въпреки намалението на вноса и местния добив.

От отчета на „Булгаргаз” става ясно още, че дружеството съществено влошава финансовия си резултат. От печалба преди данъци в размер на 42 млн. лв. за първите шест месеца на миналата година, сега компанията е на загуба с 35 млн. лв. Причината е, че цената, по която продава газа е с 13.41 лв. на 1000 куб. м по-ниска от тази, на която го купува.