Министерският съвет определи Росен Николов за председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките поради изтичане мандата на сегашния председател. Решението на правителството е взето неприсъствено, съобщиха от МС.

Росен Николов има магистърска степен по специалността "Икономическа информатика", придобита през 1996 година в УНСС.

През целия си трудов стаж е работил за Пощенска банка (EFG Eurobank България), като преминава през всички стъпала от служител в банков салон до началник на отдел "Търговия с финансови инструменти" в Управление "Капиталови пазари" на банката. От 2000 година работи активно на българския и на международните пазари на дългови инструменти.

Има дълбоки познания и професионален опит в търговията на финансови инструменти, управлението на портфейли и управлението на финансовия риск. Участвал е на международни форуми по проблемите на развиващите се пазари.

По случай 10-годишнината на Българската дилърска асоциация е избран от гилдията за дилър на десетилетието. Притежава лиценз от КФН за инвестиционен консултант, както и сертификат за удостоверяване на квалификация за търговия с ДЦК, емитирани по смисъла на Наредба №5 на БНБ.