Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще направи първа копка на второкласния път Добрич – Генерал Тошево – Кардам – граница с Република Румъния, съобщават от ресорното ведомство.

Рехабилитацията на участъка с дължина 15.839 км се изпълнява по първия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Стойността на строително-монтажни работи по трасето е 5 084 452 лв., като съфинансирането на проекта от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 4 321 784 лв.

Изпълнителят „Пътно строителство” АД Добрич трябва да завърши обекта в срок от 3.5 месеца. Очаква се трасето да бъде въведено в експлоатация в средата на месец декември тази година.

Строителните работи включват предварителни ремонти на настилката на пътя, реконструкция на определени участъци и полагане на 32 000 тона изравнителни и усилващи пластове. Проектът предвижда почистване на съществуващите водостоци, изграждане на нови банкети, полагане на нови бетонови бордюри, нова стоманена предпазна ограда и нова хоризонтална и вертикална маркировка. Ще бъде извършена и рехабилитация на съществуващия в участъка мост над ж.п. линията Добрич – Силистра.

В рамките на един месец предстои старта на строително-монтажите работи и по останалите второкласни и третокласни пътища, обединени в 14 лота и включени за изпълнение по първия етап от схемата по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Така със средства на обща стойност 216 млн. лв. ще се рехабилитират пътни участъци, обслужващи вътрешно регионални връзки и осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризма.