Контролираната от правителството на Великобритания Royal Bank of Scotland Group, отчита загуба за третото тримесечие в размер на 1.8 млрд. паунда. За същия период на 2008 г. институция имаше печалба от 871 млн. лири.

Сегашната загуба идва от провизирането на лоши заеми и отписвания на кредитните пазари за 3.3 млрд. лири.