Паневропейските стрес тестове на банковия сектор не бяха достатъчни, за да се направи анализ на възможността му да устои при евентуални последващи сътресения. Това заяви пред телевизия CNBC икономистът Нуриел Рубини, който е и председател на Roubini Global Economics.

Според Рубини в тестовете са заложени занижени критерии. Така например проверяващите са тествали устойчивостта на банките при ръст на безработицата в Европа от 6%, свиване на икономиката от 3% и повишаване на основните лихвени проценти средно с 6 на сто.

Допусканията, направени за икономическия растеж и риска на държавите, са недостатъчно реалстични. В някои случаи наистина може да се каже, че резултатите от тестовете дават достатъчно основания на инвеститорите да пресметнат риска от загуби, но в някои случаи данните са недостатъчни, посочва още Рубини. Бе относително лесно да видим рисковите експозиции в държавен дълг на испанските банки, но същото не може да бъде казано за германските финансови институции. Наред с това някои токсични активи от балансите на банките така и не бяха анализирани.

Не само европейските стрес тестове обаче попаднаха под критиките на икономиста. Проведените през миналата година подобни проверки на американските банки също не бяха достатъчно строги, каза Рубини. Въпреки това обаче откакто бяха подложени на тази процедура, акциите на някои големи банки доста поскъпнаха, тъй като резултатите от проверките засилиха доверието в тези институции.

По отношение на най-големите банки бих казал, че резултатите са твърде оптимистични. Но те бяха подкрепени от правителствени пари, така че в момента печелят добре от големите маржини между лихвите, смята още Нуриел Рубини.

Според него икономическата обстановка в момента е еднакво лоша и от двете страни на Атлантика. CNBC