Банките в източна Европа, които са най-уязвими в случай на нова криза, се намират в Румъния, Унгария и България. Това е мнение на директор в рейтинговата агенция Fitch, цитиран от финансовата медия Bloomberg. Размерът на проблемните кредити в трите страни е висок, а бавният икономически растеж пречи на кредитирането.

Все пак сред изредените проблемни държави, банките в България се преценяват като най-здрави. Но и за България, както за Румъния и Унгария, банковата система показва слабости във връзка с макроикономическите дисбаланси.

При това българските банки са изложени на риск към тях да плъзне зараза от Гърция. Още повече, миланската UniCredit, която е лидер на българския пазар, по време на кредитната криза имаше проблеми с управлението на дълга, включително ипотеки в чужди валути и потребителски кредити.

От 44 банки в региона, на които Fitch е поставил рейтинг, 15 са с негативна перспектива. Шест от „негативните“ са в България. Причина за това е отрицателното развитие за банките след кредитния бум, дългът в чужда валута в банковите баланси, както и фактът, че те разчитат на фондове от европейските си „майки“. Почти една трета от бъгарските банки имат гръцки собственици.

По информация на БНБ, проблемните кредити в България са 12.6% от общото, което е по-висок процент по сравнение с Унгария /7.5%/ и Румъния /11.3%/, пише Bloomberg.

Все пак според Майкъл Щайнбарт, директор в Fitch, който е посочил горните подробности в интервю, австрийските, Unicredit и още няколко други банки са стратегически играчи в региона и държат на ангажиментите си. При това в средносрочен период банките в централна и източна Европа имат по-добри перспективи за растеж от по-развитите европейски пазари.