На голям интерес на румънската борса биха се радвали компании от енергийния и телекомуникационния сектори.

Това обясни Адриана Танасою, изпълнителен директор на румънския депозитар.

По думите й възможността за двойни листвания с румънската борса ще създаде по-добра база за българските емитенти, ще намали капиталовите разходи и ще повиши тяхната атрактивност.

Същевременно стана ясно, че борсите в София и Букурещ ще направят общ индекс с най-добрите румънски и български компании.

В него ще влязат около пет родни и 10 румънски компании, избрани на базата на пазарната капитализация, оборот, брой сключени сделки, обясниха от ръководството на БФБ.

Официално изпълнителните директори на депозитарите на двете страни подписаха днес споразумението за двойните листвания.

Преди лятото пък от БФБ ще гостуват в Румъния, за да представят българския капиталов пазар на местните компании.

Изпълнителният директор на българския депозитар Иван Димов допълни, че очаква да има интерес от чужди фирми към листвания на нашата борса.