Централната банка на Румъния понижи основната си лихва до 10%. Това е първата редукция от месец юни 2007 година.

Ефектът на глобалната финансова и икономическа криза води до спад както на експорта, така и на външното финансиране, като в същто време местният паричен пазар е силно волатилен, се казва в изявление на банката.

Годишната инфлация в северната ни съседка в края на 2008 година бе 6.3%, което е понижение от достигнатия през месец юли пик от 9%. Експерти предричат, че това понижение на лихвата в Румъния няма да остане единственото и ще бъде последвано от контракция с още 125 базисни пункта през тази година.