Русия и Китай подписаха споразумение, с което се регламентира сътрудничество между двете страни в областта на проектирането и строителството на нефтопроводи и нефтопреработвателни станции.

Конкретният обект, по който ще се работи пилотно, трябва да свърже станция Сковордино със станция Мохе в Китай.

Според документа за сътрудничество, който е с давност 23 години, строителството трябва да започне най-късно в края на месец април и да приключи през 2010 година. Комерсант