Русия подготвя продажбата на евро облигации за $ 5.5 млрд., което ще бъде първото й излизане на този пазар от 1998 година насам.

Намеренията включват продажба на 5-годишни книжа за $ 2 млрд., които се очаква да бъдат оценени на 125 базисни пункта над щатските съкровищни бонове. Отделно Русия ще пусне 10-годишни облигации за $ 3.5 млрд., които се очаква да бъдат оценени на 135 базисни пункта над щатските ДЦК.

Очакванията на анализатори са, че емисиите ще бъдат презаписани, тъй като последните новини от Русия са позитивни. MarketWatch