Задвижваният от поевтиняването на петрола икономически спад в Русия води до проблеми в много европейски икономики. Цената на петрола намаля наполовина от средата на 2014 г., като сериозни понижения бележат и цените на други суровини.

Това е нож с две остриета, според анализаторите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Износителите на суровини се повлияха негативно, особено в най-голямата държава в региона, Русия, където рухването на цените на петрола в съчетание с вече намаляващо инвеститорско доверие и въздействието на дългосрочни структурни проблеми с хапещи икономически санкции потисна потенциала за растеж.

Руските проблеми дърпат надолу множество пазари . От друга страна евтините суровини ще повдигнат търговските печалби и ще дадат тласък на икономическия растеж в Централна и Югоизточна Европа и Южното и Източното Средиземноморие. Страните в тези региони обаче продължават да страдат от слабото търсене в еврозоната, която е ключов търговски и финансов партньор за тях.

А геополитическите рискове от кризата в Украйна и Русия остават значителни, въпреки че са ограничени за момента. В крайна сметка ЕБВР предвижда съществено по-слаби икономически перспективи в сравнение с прогнозата от септември 2014 г., отразявайки главно високата икономическа тежест на Русия заедно с други износители на суровини в региона. Като цяло се очаква спад на БВП с 0.3% през 2015 г. Най-големият губещ ще е Русия, чиято икономика ще се свие с близо 5%.

В допълнение, повишената несигурност в еврозоната, включително в светлината на изборите в Гърция на 25 януари, може да доведе до повишена несигурност и в региона на Източна Европа, който ще бъде под натиска и на нормализирането на паричната политика в САЩ.

Прогнозата остава предмет на висока несигурност. Ключов риск е значително по-нататъшно спадане на цените на петрола, което ще засили натиска върху руската икономика, банкова система и рублата, по-специално в светлината на значими погашения по външния дълг през 2015 г. (оценени на около 150 долара милиарда долара).