Цените на производител в селското стопанство падат с 6.7% през второто тримесечие на годината.

Продукцията в растениевъдството намалява с 3.2%, а от животновъдството с 10.2%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 3.5%

Данните на НСИ ясно сочат, че забраната, която наложи Русия върху вноса на храни от България има негативен ефект върху българското селско стопанство, като спадът на цените може да доведе редица фермери до фалит.

През първите 6 месеца на тази година износът на страната ни за руския пазар е намалял с 26% или с близо 132 млн. лв.

Тъй като цените на българската продукция са сравнително ниски, спадът се дължи преди всичко на забраната за внос на храни, а не на намаляването на покупателната сила на руските домакинства заради поевтиняването на рублата.

През второто тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на 2014 г. по-ниски са цените на меката пшеница - с 9.2%, царевицата - с 12.2%, ечемика - със 7.0% и на картофите - с 0.4%.

В същото време цените на продуктите и услугите използвани от фермите, като транспорт, електроенергия и торове, падат с 0.5% през второто тримесечие. Т.е., заради пренасищането на пазара заради руското ембарго и слабото вътрешно потребление, разходите на фермерите намаляват доста по-бавно от приходите.