Дефицитът по текущата сметка на САЩ през четвъртото тримесечие се повиши, но под прогнозите на анализаторите, според данните на Министерството на търговията.

Дефицитът нараства до 115.6 млрд. долара през четвъртото тримесечие на 2009 г. от ревизираните към понижение за третото тримесечие 102.3 млрд. долара. Прогнозитe на анализаторите бяха за достигане на 119 млрд. долара за последното тримесечие на миналата година.

Дефицитът за четвъртото тримесечие на 2009 г. се равнява на 3.2% от БВП при 2.9 на сто за периода юли-септември.