Индустриалните поръчки в еврозоната през ноември 2009 година отчитат ръст от 1.6% на месечна база, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. В целия Европейски съюз пък показателят се е повишил с 1.8%.

От Евростат са ревизирали данните за новите промишлени поръчки през октомври 2009 г. Според новата информация, в държавите от валутния съюз е отчетено намаление от 1.9% на месечна база, а в 27-те страни членки на ЕС – от 1.4%, по-малко от обявените преди това, съответно, 2.2% и 1.6%.

На годишна база през ноември 2009 г. индустриалните поръчки в еврозоната са потънали с 1.5%, а в цялата общност – с 2%.

През ноември 2009 г. на месечна база поръчките на дълготрайни стоки в еврозоната са се увеличили с 0.3%, а в ЕС – с 0.2%. Поръчките на краткотрайни стоки пък отбелязват ръст от, съответно, 1.2% и 1.9%.

Най-голям ръст на новите промишлени поръчки през ноември спрямо октомври 2009 г. е регистриран в Естония /7.4%/, Гърция /7.3/ и Чехия /7.1%/, а най-голям спад – в Унгария /9.6%/, Ирландия /4.4%/ и България /4.1%/.

На годишна база през ноември 2009 г. поръчките на краткотрайни стоки в еврозоната са отчели ръст от 2.2%, а във всички страни членки на съюза – от 4.8%. При дълготрайните стоки, обаче, е регистрирано понижение на показателя. За страните, използващи единната валута, то е 5.7%, а за целия ЕС – 0.2%.

Най-голямо повишение на новите промишлени поръчки през ноември миналата година спрямо ноември 2008 г. е отчетено в Словения /10.6%/, Чехия /7.9%/ и Финландия /6.9%/, а най-голямо намаление в Ирландия /26.5%/, Литва /24.8%/ и Естония /16.3%/.