Промишлените поръчки през август се покачват с 5.3% в еврозоната и с 3.6% в целия Европейски съюз, сочат най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат. През юли индексът за индустрията на еврозоната показа негативна стойност в размер на 1.8%. Пазарът днес се беше настроил за ръст, но далеч по-скромен, на този важен показател – очакванията бяха за покачване на месечна база в размер на 2.2%.

 

На годишна база, производството в еврозоната през август 2010 г. се покачва с 24.40%.

 

От представената от Евростат графика се вижда, че нивото на промишленото производство в еврозоната се връща на нивата от есента на 2008 г., преди предизвикания от кризата срив.

 

По страни, най-голям прираст на промишленото производство на месечна база е реализиран в Дания, Италия и Гърция. Спадът през август спрямо юли е най-чувствителен в Унгария, Ирландия и Швеция. На годишна база спрямо август 2009 г. във всички страни от ЕС има прираст на промишлената продукция, като най-висок е той в Дания, Латвия и Естония.

 

През август 2010 г. България отчита ръст на промишленото производство от 0.2% на месечна база и 21.7% на годишна база.