Издадените разрешителни за строеж на нови сгради през третото тримесечие на годината са достигнали 4 878 броя, съобщи Националната статистика, спрямо 4 484 броя за 2006г. или увеличението е с 394 броя. Повишен спрямо миналата година е интересът към жилищните сгради, а при административните сгради и „другите” сгради се отчита спад в издаването на разрешителни за строеж.

От издадените за 2007г. за трето тримесечие 4 878 броя разрешителни - 3 110 броя са за жилищни сгради /18 050 жилища/, за административни сгради 114 броя и за „други” сгради 1 654 броя. Общата разгърната застроена площ на разрешителните е 3 182 050 кв.м.

Най-много са издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в Бургас – 534 за 3 954 жилища, следва Варна с 442 разрешителни за 2 628 жилища, София с 329 разрешителни за 1 403 жилища и Благоевград 264 разрешителни за 3 280 жилища.

Най-малко са издадените разрешителни във Видин – 4 разрешителни за 6 жилища и Монтана със 7 разрешителни за 57 апартамента.

От данните е видно, че освен в София, Варна и Бургас налице е инвеститорски интерес за изграждане на нови жилища и в градовете Благоевград, Добрич и Пловдив

При административните сгради по брой разрешения за нови постройки се нарежда Пловдив - 20 броя с обща разгърната площ 7 875 кв.м. следван от Благоевград с 15 разрешителни за 8696 кв.м. София е на четвърто място с 11 разрешителни, но е на първо място по отношение на площта предвидена за ново строителство 17 032 кв.м.

В 16 областни центрове през третото тримесечие на 2007г. не са издавани разрешителни за строеж на нови административни сгради.