Общите разходи на работодателите за отработен час на служители им нарастват с 11% през третото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2008-а, показват данните на Националния статистически институт.

В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 13 на сто, спрямо трето тримесечие на предходната година, а разходите извън тези за възнаграждения - с 2.6%. Разходите за възнаграждения са нараснали най-много в строителството – с 31.3%, а най-малко – в сферата на професионалните дейности и научни изследвания – с 3.1 на сто.

При общите разходи за един отработен час най-голям е ръстът на разходите в строителството – 29.3%, в услугите нарастването е с 9.6 на сто, а в индустрията – 8.2%. По дейности отново строителството е на първо място, следвано от “Култура, спорт и развлечения” – 20.5% и “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 18%, а най-нисък в “Добивна промишленост” и “Финансови и застрахователни дейности”, съответно с по 2.4%. Намалели с разходите в дейността “Професионални дейности и научни изследвания” – с 4%.