Българинът е изпил с 24 литра повече безалкохолни напитки през 2008 година, показват данните на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Общо 242 литра е консумацията на глава от населението, с което резултатът от предходната година е подобрен с 10.8%.

Реализираните на пазара напитки са общо 1 835 милиона литра, като по цени на дребно са коствали около 1 578 млн. лева.

Делът на безалкохолните напитки в общото потребление на всички видове търговски марки напитки на пазара за една година се е увеличил от 60.6% на 62.7%. Расте броят на здравословните напитки с увеличено плодово съдържание, с вложени естествени подсладители, оцветители и аромати.

При газираните напитки потреблението е в размер на 715 мил.литра, което е с 10.4% по-високо от предходната година. На глава от населението консумацията на напитки от тази група е нараснала от 85 на 94 литра.

Групата “колови” напитки продължава да държи лидерски позиции с дял от 33%. При напитките ”лайт” е отбелязан ръст от 42%, което е показателно, че българският потребител отдава все по-голямо предпочитание на напитките с намалено съдържание на захар.

Потреблението на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води през 2008 година е увеличено с 11.6%, като на глава от населението достигна 106 л. Това е 13 пъти по-високо от потреблението през 1990 година.  Делът на бутилираните води сред всички търговски марки напитки остава най-висок – 27.4%. Това ги прави безпорен лидер на българския пазар, на който има 43 марки бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води в голямо разнообразие от опаковки и разфасовки.

С 15.5% е по-голямо потреблението на плодови сокове и нектари през 2008 година. Консумацията на глава от населението достигна 13 литра. В сравнение с 1990 година това е 5 пъти повече. На пазара влизат все повече нови продукти, което прави разнообразието от миксове, опаковки и разфасовки още по-голямо. Расте делът на продукти произведени от български фирми.

Обемът на потребление на негазирани напитки през 2008 година е 182 милиона литра или с 1.4% по-високо от предходната. Чувствително е нараснало потреблението на разтворими напитки, като е отбелязан ръст от 14%. Негазираните тихи напитки и пуншове с ниско плодово съдържание са най-предпочитаните в тази група.

Увеличена е консумацията на студен чай с 48%, а на спортни и енергийни напитки с 57%. Заслугата за това е преди всичко на продуктите, произведени от български фирми. Пазарният дял на двете групи напитки е все още нисък – едва 2% от общото потребление на безалкохолни напитки, но интересът към тях расте много бързо.

Нараснал е износът на напитки от почти всички групи, което е показателно за качеството и доверието към продуктите на български производители.

Макар и с по-забавени темпове, продължава тенденцията производители, които нямат финансов и кадрови ресурс да покрият изискванията за безопасност на храните, да прекратяват своята дейност. Броят на регистрираните в Министерство на здравеопазването обекти за производство на безалкохолни напитки към края на 2008 година е 287 или с 17 по-малко от същия период на предходната година.