Фондът за гарантиране на влоговете разполага с 1.828 млрд. лева. Всички банки, които са длъжни да правят отчисления към него, са внесли в срок годишните си вноски. Те възлизат на обща стойност от 246 млн. лева.

По закон банките превеждат 0.5% от общия размер на влоговете, направени в тях, към фонда.

Сумите не са превели единствено клоновете на банки от Европейския съюз, които са освободени от това задължение, но влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката – майка.

По последни данни на Българската народна банка от месец февруари у нас депозитите на нефинансовия сектор са в размер на 52.9 млрд. лв. От тях домакинствата държат 35.124 млрд. лв.

Под защитения праг от 100 хил. евро към декември 2012 година попадат 30.4 млрд. лв. от спестяванията на домакинствата и 3.2 млрд. лв. от спестяванията на бизнеса.

По европейските закони, с които България е синхронизирана, фондът гарантира влогове до 196 000 лева или 100 хил. евро. Как тези гаранции работят се видя при спасителния план за Кипър пред последните седмици. Заради кризата в страната втората по големина банка Laiki ще бъде оставена да фалира, като клиентите с депозити над гарантираните 100 хил. евро най-вероятно ще изгубят над 60% от парите си, оставащи извън защитения праг.