фонд за гарантиране на влоговете

Банки

Тестват банки, които да плащат гарантирани влогове

Фондът за гарантиране на влоговете в банките тества банки, които да изплащат гарантирани влогове, ако някоя финансова институция изпадне в неплатежоспособност, както това се случи с КТБ. Това се разбира ...

1

Последни

С 1.828 млрд. лв. гарантират депозитите у нас

Фондът за гарантиране на влоговете разполага с 1.828 млрд. лева. Всички банки, които са длъжни да правят отчисления към него, са внесли в срок годишните си вноски. Те възлизат на обща стойност от 246 млн. ...

0