Слаба беше инвеститорската активност и през днешния ден. След известни колебания всички индекси заеха възходяща посока, а оборотът мина 1.4 милиона лева. Над 794 хиляди от тях се формираха от уговорени сделки с акциит ена няколко дружества.

SOFIX +0.36% до 394.47 пункта

BG-40 +0.16% до 112.29 пункта

BGREIT +0.52% до 40.34 пункта

BGTR-30 +0.05% до 295.75 пункта

Най-ликвидната позиция днес беше тази на Химимпорт. Изтъргуваха се 50 110 лота на дружеството при ръст в пазарната оценка от 3.90%, който подкрепи повишението и на основния, и на широкия индекс. Само от сделките с лотовете на дружеството се формираха 119 091 лева оборот.

Прехвърли се и по-сериозен обем от привилегированите акции на дружеството. Собстеника си смениха 42 545 лота, като средната цена се покачи с 0.42%. Сделките с дяловете допринесоха със 100 533 лева за оборота.

Подкрепа на основния бенчмарк оказаха още акциите на Трейс груп холд. Дружеството заличи пониженията от ранната сесия и на финала пазарната му капитализация добави 1.90%.

Другите две инфраструктурни компании, обаче, попаднаха под удара на продавачите. Най-силно поевтиняха книжата на Мостстрой /-5.44%/, докато тези на Холдинг пътища изтриха 2.77%.

Цената за лот на Първа инвестиционна банка в крайна сметка регистрира повишение – с малко над процент. На положителна територия приключи и търговията с дяловете на Корпоративна търговска банка /0.82%/. Останалите две банки приключиха със загуби, но под един процент.

Булленд инвестмънтс беше компанията с най-силен ръст в състава на индекса на дружествата със специална инвестиционна цел. Собственика си смениха 2 302 лота при ръст в пазарната оценка от 2.32 на сто.

Сред печелившите в днешната сесия се наредиха Доверие Обединен холдинг /5.84%/, Катекс /1.17%/, Петрол /2.41%/, Алкомчет /1.67%/ и други.

Мечките превзеха позициите на Индустриален холдинг България /-0.21%/, Албена инвест холдинг /-4.44%/, Стара планина холд /-1.69%/, Елхим Искра /-4.05%/ и други.

* Акция на деня

Зърнени храни България също влезе вкласацията на най-ликвидните компании днес, с 21 801 изтъргувани лота. Средната цена за лот се покачи с 1.23% до 0.563 лева. Най-високата предложена цена беше 0.581 лева, а най-ниската – 0.552 лева.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!