1.178 млн. български граждани са пътували в страната и чужбина през четвъртото тримесечие на 2009 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Според данните, на годишна база броят на пътувалите с лична цел лица над 15-годишна възраст намалява с 8.4%. С 6% пък са се стопили пътувалите в България, а с 25.5% - тези в чужбина.

Най-висок е относителният дял на пътувалите в чужбина с цел почивка или екскурзия - 54.9% от  всички пътували с туристическа цел, а 46.1% от пътувалите в страната са посочили като причина посещение на близки, уточняват от института.

През четвърто тримесечие на 2009 г. най-много са пътували хората на възраст 15-34 години - 48.3% от  общия брой пътували лица с лична цел, както и на възраст 35-54 - 58.1% от пътувалите лица с професионална цел. Най-малък е делът на пътувалите лица на възраст над 65 години - 6.5% от общият брой пътували лица с лична цел.  

Относителният дял на разходите за храна /38%/ е най-голям в състава на разходите, направени по време на туристически пътувания в страната през четвъртото тримесечие на 2009 г., сочат данните на НСИ. За пътуванията в чужбина най-голям дял в състава на разходите по пътуваните заемат тези от категорията „Други” – различни от разходите за храна, настаняване и транспорт /34.9%/.

За лично пътуване в страната едно лице е похарчило средно 143.5 лева, а за лично пътуване в чужбина – средно 1095 лева, според данните на статистиката. Същевременно, разходите на едно лице  за професионално пътуване са средно 116.3 лева за страната и 1167.6 лева - в чужбина.