Посещенията на чужденци в България през август тази година са 1.435 млн. и намаляват спрямо същия месец на миналата година с 10.1%. Това показват данните на Националния статистически институт.

От Европейския съюз по-малко посещение у нас са реализирали гражданите на Малта - с 91.3%, Швеция - със 72.5%, Дания - 65.0%, Словакия - с 60.0% и Финландия – с 51.4%. Същевременно по-съществено увеличение е регистрирано на посещенията от Испания - с 96.2%, Чехия - с 61.1%, Италия - с 60.8%, Гърция - с 60.0%, Франция- с 52.3%, Словения - с 33.6%.

От групата „Други европейски страни” най-голямо е намалението на посещения на граждани от Турция - с 60.0%, Норвегия - с 36.1% и Сърбия - с 33.5%. Същевременно нарастват посещенията на граждани от Израел - с 37.2% и от Канада - с 12.0%.

През август 2009 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 62.5%, следвани от транзитно преминаващите - 26.1%, по други причини - 5.5%, със служебна цел - 4.7%, и гостуване - 1.2%.

Посещенията на чужди граждани с цел екскурзия и почивка през август тази година са 897 хил., като най-голям е броят на туристите от Германия - 175 хил., Румъния – 81 хил., Полша - 77 хил. и Чехия - 68 хил. При транзитно преминаващите през страната най-голям е броят на румънските граждани - 77 хил., следвани от гражданите на Турция - 77 хил., на Германия - 48 хил., на Австрия - 24 хил. и други.

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2009 г. са 547 хил. или със 7.7% по-малко в сравнение с август миналата година. Увеличение на пътуванията на българските граждани в сравнение със същия месец на 2008 г. е регистрирано към Македония - с 24.6%, Гърция - със 7.5% и Румъния - с 0.4%.

Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония - с 61.4%, Финландия - с 57.6%, Швеция - с 56.8%, Чехия - с 54.4%, Словения - с 50.1%, Италия - 47.6%, Австрия - с 45.5%, следвани от Дания - с 45.4%, Норвегия - с 43.1%, Испания - с 42.3%, Франция - с 40.1%, Нидерландия - с 39.9%, Малта - с 39.0%, Кипър - с 38.8%, Израел - с 37.7%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 46.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 28.5%, гостуване - 19.4% и други - 5.6%.

През август тази година българските граждани са осъществили 156 хил. пътувания с цел екскурзия и почивка, предимно към съседните страни - към Гърция - 61 хил., към Сърбия - 21 хил., към Румъния – 19 хил. и към Турция - 16 хил.