Общо 43% от читалите на DarikFinance.bg виждат приватизацията на Българската фондова борса, като някаква опция срещу негативните тенденции на родния капиталов пазар. Вече близо година измерителите отичат непрекъснат спад, като през тази седмица индексите се озоваха на равнището от 2004 г., а акциите на водещи при това компании се обезцениха драстично.

27% от гласувалите 147 души в редовната анкета на DarikFinance.bg  смятат, че раздържавяването е възможност за връщане на чуждестранните инвеститори, а 16% от подкрепящите приватизацията на борсата смятат, че това ще направи борсата по-независима от външни фактори.

По-голямата част от аудиторията обаче е настроена негативно към идеята. 33% или 1/3 от читателите смятат, че с приватизацията на БФБ нищо по същество няма да се промени, което се отнася както до хода на капиталовия ни пазар, така и по отношение на действието на външни фактори, още повече, че България е част от глобалните пазари.

24% пък са категорични, че сегашния момент не е подходящ за приватизацията на Българската фондова борса.