Отворено писмо разпространи чрез интернет сайта за корпоративни новини X3 News емитентът на ценни книжа САФ Магелан АД.

В него се казва, че на 27.08.2010 г. дружеството САФ Магелан АД е било публично заплашено с „ИЗТРИВАНЕ ОТ КАРТАТА” от висшия държавен служител Йордан Войнов, директор на Националната Ветеринарно Медицинска Служба.

В писмото се припомня, че през месец април 2010 г. се поде кампания за налагане на марката „Стара планина”. Оказа се, че на пътя към „Стара планина” стои САФ Магелан, която продава прекалено евтини вносни продукти от месо и пречи на българските месопреработватели, се казва в писмото.

Оказа се, че по тази причина АМБ многократно е писала до Министерство на Земеделието и НВМС. В резултат на това на два пъти – през месец май и през месец август 2010 г. САФ Магелан бива атакувана от органи на ДВСК, като в резултат до момента понася неправомерно преки загуби за над 1 млн лева и авторитетът и е накърнен. (Делото ще бъде решено от Българския съд.)

Последната акция срещу САФ носи кодовото название „Дупетата”. В крайна сметка и след многократна смяна на позицията на НВМС се оказа, че „Дупетата”(обрезки от салами) са годни за употреба, ако са пакетирани в чужбина и стават негодни ако биват пакетирани в България, защото „Дупетата”, пакетирани в България нямали ПАРТИДНОСТ, ПРОСЛЕДЯЕМОСТ и ЕТИКИРОВКА. Изпращаме на Вашето внимание следните документи – законите, регламентиращи работата на хранителните предприятия и Техническата Документация на Анона ООД, фирмата пакетираща „Дупета” за САФ в България.

Това са всички необходими документи, за да има легален пакетаж на „Дупета” в България. „Дупетата”, пакетирани в България, са напълно легитимни, посочват от САФ.

САФ е публична компания с инвеститори от България, ЕС, Швейцария и САЩ. Чуждото участие в САФ е над 12%. САФ декларира, че този проблем не е само български, а най-малкото и европейски, защото България е членка на ЕС и освен права има и задължения – да спазва Европейските Разпоредби и Директиви.

САФ заявяват, че ще потърсят помощ от следните европейски органи: - за правата на човека – защото висши държавни служители заплашват с „ИЗТРИВАНЕ ОТ КАРТАТА” инвеститори в САФ, дръзнали да заемат позиция ; - за конкуренцията – защото свободното движение на стоки в ЕС в България се възпрепятства от държавни органи ; - за ветеринарно дело – защото НВМС групо погазва Европейските Разпоредби и Директиви.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!