Индустриалното производство в еврозоната е нараснало с 0.9% през май на месечна база, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. От европейската статистика притомнят, че през май индустриалното производство в еврозоната нарасна същ с 0.9 на сто.

За целия Европейски съюз е отчетен ръст от 1% на индустриалното производство, като е регистрирано ускорение в сравнение с повишението през май, което беше 0.5 на сто, сочат още данните на Евростат.

На годишна база промишленото производство в еврозоната през май е нараснало с 9.4%, а в 27-те страни – членки на еврообщността – с 8.7%.

На месечна база най-гобям ръст на индустриалното производство е регистрирано в Ирландия /7.5%/, Словения /4.5%/, Полша /3.4%/ и Швеция /също 3.4%/, а най-голям спад – Люксембург /-6.6%/ и Порутгалия /-0.7%/.

На годишна база най-голям ръст на промишленото производство е отчетен в Естония /17.2%/, Люксембург /13.5%/, Швеция /13.4%/, Латвия /13.2%/ и Германия /13.1%/, а най-голям спад – в Гърция /-6.3%/ и България /-1.7%/.