Банкрутите, обявявани от японски корпорации, са се увеличили с 12% до 16 146 обявени през фискалната 2008 година. Данните илюстрират трета поредна година на ръст по този показател, като нивото му е най-високото от 2003 година насам.

Проучването е проследило фалитите, в които са били въвлечени компании с дългове от най-малко 10 млн. йени / 100.34 млн. долара/. 

Само за месец март 1 537 японски корпорации са напуснали бизнеса, с което цифрата на банкрутите расте. Водещите сектори, които са най-пострадали от тази тенденция, са индустрията, транспорта, а в строителния бизнес съставлява общо 30% от общия процент на банкрутите. MarketWatch